בנייה ירוקה

בנייה ירוקה, מאופיינת בשימוש בחומרים ידידותיים שאינם פולטים קרינה, או רעלנים לסוגיהם, והיא מטבע הדברים בריאה יותר לסביבה ולמשתמשים השונים. בנוסף לכך, מעודדת הבניה הירוקה את השימוש בחומרים ממוחזרים התומכים ברעיון הקיימות, שתכליתם להבטיח את עתידם של בני הדורות הבאים בכל הנוגע למשאבים מתכלים המשותפים לכלל תושבי כדור הארץ.

בתמונה: מבנה מעוצב בעל אלמנטים ירוקים.

עקרונות הבניה הירוקה כוללים פיתוח של טכנולוגיות מתקדמות ורעיונות חדשניים בכל הנוגע ליעילות אנרגטית במבנה ובתהליכי הבניה, כמו גם פיתוח חומרים מרוכבים

(COMPOSITES) ויישום וביצוע אינטרדיסציפלינרי המשלב מספר רב של תחומים. שימוש מושכל במשאבי טבע כגון מים, אור השמש, והרוח, נמנה אף הוא על מרכיבי הבניה הירוקה המחייבת את המתכננים לסוגיהם, ובראשם האדריכלים, לפתיחות מקצועית, רוחב אופקים, ויכולת ניתוח מדעית ומחקרית בכל הנוגע לתכנון מבני העתיד של המין האנושי.


#אדיכל #לביאאדריכלים #שלמהלביא #בנייהירוקה

Featured Posts
Recent Posts