בית המנורהגובה 12 קומות, אטריום מרכזי, קומות תחתונות לכנסים ואירועים, קומות ביניים לחדרי אירוח ולינה, קומות עליונות למשרדים ומצפה נופי.


חלל פוליגונלי: משולש, מגן דוד, ואלמנטים פירמידליים מרחביים. פרופורציות: סדרת פיבונצ'י – יחס הזהב (1.618).

מבנה אוצר אנרגיה בנוי בהתאם לעקרונות הבנייה הירוקה כולל:

תאים פוטוולטאיים – להפעלת תריסים להצללה באמצעות חיישנים מונחי מחשב וביחס לזווית השמש בהתאם לעונות השנה.

אוויר צח – כוונון לוגריתמי של כנפונים עשויים חמרים מרוכבים להבטחת זרימת אויר צח דרך אטריום מרכזי.

מפל מים מרכזי – יפעל כמצנן טבעי לזרמי האוויר הפנימיים, מערכת מיזוג מכנית תשמש לגיבוי בלבד ולהורדת רמת הלחות היחסית.

משטחים סולאריים – מתכווננים עוקבים וממוקדים בחתך הגגות המשופעים.

מתקן אגירה למים שפירים – דרך קולטני ענק בגג המבנה, בדרך לבריכת האגירה יפעילו המים טורבינות לייצור חשמל.

בחורף – תשמש האנרגיה החשמלית הנצברת לסחרור מים במערכת חימום סולארי לשימוש שוטף והסקה, בתוספת זרם מינימלי לכיסוי הפרשי פוטנציאלים.

תאורת אור יום טבעית – ממערך היקפי מלא של חלונות ודרך אטריום מרכזי.

תאורת התמצאות – דרך מצברים נטענים ע"י טורבינות רוח זעירות באזורים בהם מתקיים פוטנציאל מרבי של הגברת עומס רוח על ידי המבנה.

מתקן עצמאי לטיהור ומחזור מים אפורים – בכפוף לאישור משרד הבריאות.

פינוי פסולת באמצעות מערכת פנאומטית – ועד להפרדה לסוגי פסולת שונים.

#בנייהירוקה

Featured Posts
Recent Posts